EN

U slučaju da je dio krajnjih kupaca u zgradi ugradio razdjelnike, a dio to još nije učinio, kako se raspodjeljuje isporučena toplinska energija?

1. KORAK – utvrđivanje količine toplinske energije za krajnje kupce bez razdjelnika
Količina toplinske energije koja se raspodjeljuje krajnjim kupcima bez razdjelnika utvrđuje se prema udjelu površine krajnjih kupaca koji nisu ugradili razdjelnike u ukupnoj površini svih krajnjih kupaca spojenih na zajedničko mjerilo. Navedena količina se uvećava za korekcijski faktor 2, odnosno tim krajnjim kupcima se raspodjeljuje 100 posto više toplinske energije u odnosu na količinu koja bi im se raspodijelila samo temeljem površine njihovih prostora. Korekcijski faktor se može mijenjati odlukom suvlasnika.
 
2. KORAK– raspodjela količine toplinske energije na krajnje kupce bez razdjelnika
Količina toplinske energije koja je isporučena krajnjim kupcima bez razdjelnika, a koja je utvrđena na način opisan u 1. koraku, raspodjeljuje se na svakog pojedinog krajnjeg kupca bez razdjelnika prema udjelu površine njegove samostalne uporabne cjeline u ukupnoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.
 
3. KORAK– utvrđivanje količine toplinske energije za krajnje kupce s razdjelnicima
Od ukupne količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu oduzme se utvrđena količina toplinske energije iz 1. koraka koja se raspodjeljuje krajnjim kupcima bez razdjelnika te se na taj način dobije količina toplinske energije koja se raspodjeljuje na krajnje kupce s ugrađenim razdjelnicima.
  
4. KORAK– raspodjela količine toplinske energije na krajnje kupce s razdjelnicima
Količina toplinske energije koja je isporučena krajnjim kupcima s razdjelnicima, a koja je utvrđena na način opisan u 3. koraku, raspodjeljuje se na svakog pojedinog krajnjeg kupca s razdjelnicima na način da se dio energije raspodjeli prema očitanju razdjelnika (veličina UR), a dio prema udjelu površine (veličina UPOV). Znači, bez obzira što su krajnji kupci ugradili razdjelnike, dio toplinske energije im se i dalje obračunava prema udjelu površine, a na taj način se pokrivaju troškovi zajedničke potrošnje toplinske energije na stubištima, vertikalama itd.