EN
Ugovor o potrošnji toplinske energije

Ugovor o potrošnji toplinske energije


Ugovorni odnos s kupcem toplinske energije uspostavljaju krajnji kupci vlasnici stambenih i/ili poslovnih prostora unutar višestambenih zgrada i/ili obiteljskih kuća spojenih na zajednička obračunska mjerila toplinske energije. Ovlašteni predstavnik krajnjih kupaca u ime svih krajnjih kupaca sklapa jedan jedinstveni ugovor o potrošnji toplinske energije s odabranim kupcem toplinske energije. Odluka o odabiru kupca toplinske energije i sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije donosi se većinom glasova krajnjih kupaca u zgradi/građevini, a primjenjuje se na sve krajnje kupce.
 

Ukoliko zgrada/građevina nema sklopljen ugovor o potrošnji toplinske energije s HEP-Toplinarstvom, predstavnik suvlasnika krajnjih kupaca može zatražiti dostavu cjelokupne dokumentacije za uspostavljanje ugovornog odnosa. Kontakt podatke HEP-Toplinarstva možete pronaći ovdje.


Postupak za uspostavljanje ugovornog odnosa možete pogledati ovdje.


Uvjeti za sklapanje ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-Toplinarstvom kao kupcem toplinske energije:

1. Krajnji kupci donose Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-Toplinarstvom
  • donosi se isključivo temeljem suglasnosti više od 50 posto suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije i to prema suvlasničkim udjelima, a ne po broju suvlasnika.
  • mora sadržavati popis svih suvlasnika, OIB-e suvlasnika, površine stambenih /poslovnih prostora, potpise više od 50 posto suvlasnika prema suvlasničkim udjelima te potpis i pečat predstavnika suvlasnika kojeg su suvlasnici ovlastili da za njih potpiše ugovor o potrošnji toplinske energije s HEP-Toplinarstvom
  • potpisuju je i ovjeravaju svi ovlašteni predstavnici suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, ukoliko ih je više
  • ukoliko krajnji kupci ne mogu postići suglasnost više od 50 posto suvlasnika prema suvlasničkim udjelima potrebnu za donošenje odluke, takvu odluku će na zahtjev bilo kojeg od suvlasnika donijeti sud u izvanparničnom postupku, ako nema spora tko su suvlasnici ili o veličini njihovih suvlasničkih dijelova sukladno zakonu kojim se uređuje vlasništvo.

2. Ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi HEP-Toplinarstvu potpisanu i ovjerenu Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije sa svim podacima koji su sastavni dio te Odluke.

3. Ovlašteni predstavnik suvlasnika i HEP-Toplinarstvo potpisuju ugovor o potrošnji toplinske energije, koji se:
  • smatra sklopljenim sa svim suvlasnicima zgrade, odnosno svim krajnjim kupcima spojenim na zajedničko mjerilo toplinske energije
  • primjenjuje i na svakog novog krajnjeg kupca u opsegu prava i obveza koje je imao njegov prethodnik
  • sklapa najkraće na godinu dana.