EN
Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

U svim zemljama Europske unije 25. svibnja 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Osnovna svrha ove uredbe je veća zaštita  pojedinaca i njihovih osobnih podataka.

S obzirom kako pristupanjem našem toplinskom sustavu koristite usluge koje omogućavaju kvalitetnu energetsku opskrbu Vaših prostora, našu punu usklađenost s Uredbom smatramo jednim od najvažnijih elemenata našeg poslovanja. HEP Toplinarstvo sve vaše osobne podatke obrađuje u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim hrvatskim i europskim propisima, a što je detaljno objašnjeno u Izjavi o zaštiti osobnih podataka.  Izjavom je HEP Toplinarstvo odredilo koji se podaci kupaca prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava kupaca vezana uz iznošenje osobnih podataka.
 

Kontakt službenika za zaštitu podataka

Pošta:
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Miševečka 15a
10000 Zagreb
E-mail: sluzbenikzazastitu.toplinarstvo@hep.hr