EN

Kako se radi obračun i raspodjela troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode (PTV)?

Količina toplinske energije koja je isporučena za pripremu potrošne tople vode (PTV) u ogrjevnoj sezoni utvrđuje se mjerenjem na posebnom mjerilu ugrađenom u toplinskoj podstanici ili izračunom, ukoliko nije ugrađeno posebno mjerilo.
 
U većini zgrada spojenih na toplinske sustave HEP-Toplinarstva količina toplinske energije utvrđuje se izračunom i to na temelju prosječne isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije u lipnju, srpnju i kolovozu za dvije prethodne godine.
 
Troškovi toplinske energije za pripremu potrošne tople vode, koji su izmjereni na posebnom mjerilu ili izračunati temeljem prosjeka ljetnih mjeseci, raspodjeljuju se na krajnje kupce pomoću jednog od sljedeća dva osnovna modela:

1. model 1EV – prema vodomjerima za mjerenje potrošne tople vode, ukoliko su isti ugrađeni za svaki stan/ poslovni prostor ili
2. model 2EV - prema broju članova domaćinstva u svakom stanu/poslovnom prostoru.
 
Podatke o očitanjima vodomjera za svaki stambeni/poslovni prostor HEP-Toplinarstvu dostavlja predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba pisanim putem.
 
Podatke o broju članova domaćinstva za svaki stambeni/poslovni prostor HEP-Toplinarstvu dostavlja predstavnik suvlasnika pisanim putem. Rok za dostavu podataka o broju članova domaćinstva od strane predstavnika suvlasnika je 20. u mjesecu za tekući mjesec.