EN
Može li se krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu (npr. privatna kuća) isključiti iz toplinskog sustava?

Može li se krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu (npr. privatna kuća) isključiti iz toplinskog sustava?

Krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid važećeg ugovora kojeg je sklopio s HEP-Toplinarstvom i zatražiti isključenje iz toplinskog sustava.
HEP-Toplinarstvo na temelju pisanog zahtjeva krajnjeg kupca provodi sve aktivnosti za isključenje njegove zgrade/građevine iz toplinskog sustava, daje suglasnost kao distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ugovornih odnosa.