EN
Djelatnost proizvodnje toplinske energije

Djelatnost proizvodnje toplinske energije

HEP-Toplinarstvo ima dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) za obavljanje djelatnosti proizvodnje toplinske energije. Toplinsku energiju proizvodi u 45 zasebnih kotlovnica (posebnih toplana) u gradovima Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću te u manjem dijelu grada Zagreba. 

U centralnim toplinskim sustavima (CTS) gradova Zagreba, Osijeka i Siska energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije obavlja poduzeće HEP Proizvodnja, član HEP grupe. Toplinska energija proizvodi se u sljedećim izvorima:
  • u CTS-u grada Zagreba u Termoelektrani-toplani Zagreb (TE-TO Zagreb) i Elektrani-toplani Zagreb (EL-TO Zagreb)
  • u CTS-u grada Osijeka u Termoelektrani-toplani Osijek (TE-TO Osijek)
  • u CTS-u grada Siska u Termoelektrani-toplani Sisak (TE-TO Sisak).
Energetska djelatnost proizvodnje toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima gradova Zagreba, Osijeka i Siska trenutno se obavlja kao javna usluga, za koju su cijene, odnosno tarifne stavke, regulirane te ih utvrđuje HERA temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/14).