EN
Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do Toplane Pogona Osijek

Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do Toplane Pogona Osijek


Postojeći spojni vrelovod od Termoelektrane toplane Osijek do Toplane Pogona Osijek, duljine 4,4 kilometara i promjera nazivnog otvora 550 milimetara, položen je 1987. godine. Zbog njegove dotrajalosti, smanjena je sigurnost i pouzdanost opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom, te mogućnosti daljnjeg razvoja vrelovodne mreže i povećanja učinkovitosti centralnog toplinskog sustava grada Osijeka.
 
U cilju nastavka uspješnog obavljanja distribucije toplinske energije u gradu Osijeku, a samim time zadovoljenja toplinskih potreba za više od 11.000 krajnjih kupaca priključenih na vrelovodnu mrežu, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek će uz potporu bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj zamijeniti dotrajali spojni vrelovod novim i modernijim, s dimenzijom nazivnog otvora od 800 milimetara.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 78.910.000 HRK, od čega 46 milijuna kuna bespovratnih sredstava.
 
Projekt se provodi u razdoblju od 2019.-2023. godine, a Ugovor o bespovratnom financiranju potpisan je 9. prosinca 2019.
 
Realizacijom projekta gubici toplinske energije smanjit će se sa trenutnih 7,66 % na 6,58% što će rezultirati uštedom u potrošnji primarnog goriva u termoelektrani - toplani od 6 151 MWh. Stvaranjem povoljnijih hidrauličkih uvjeta u vrelovodnoj mreži stvorit će se uvjeti za daljnji razvoj toplinskog konzuma te će se smanjiti potrošnja električne energije za pogon pumpi za 2 534 MWh, a što će rezultirati dodatnom uštedom u potrošnji primarnog goriva za proizvodnju električne energije u RH na razini 6.205 MWh. Navedene uštede dovest će do smanjenja emisija CO2 u iznosu 4 378 t/god.
 
Zamjenom spojnog vrelovoda u Osijeku doprinijet će se ostvarenju tematskog cilja 4c3 iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. – povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva.

Nositelj projekta je HEP-Toplinarstvo d.o.o., član  HEP grupe.