EN
Korisničke aplikacije

Korisničke aplikacije


Korisničke aplikacije društava HEP grupe:
  • Moj račun HEP Elektre  - namijenjen kupcima električne energije kategorije kućanstvo u okviru javne usluge
  • Moj Hepi račun - namijenjen kupcima električne energije kategorije kućanstvo - korisnicima tarifnog modela Hepi (HEP Opskrba) 
  • Moj račun HEP Opskrbe - namijenjen tvrtkama i obrtima - kupcima električne energije (HEP Opskrba)
  • Moja mreža / dostava očitanja - nova aplikacija HEP ODS-a namijenjena korisnicima kategorije kućanstvo, omogućava dostavu očitanja brojila, pregled očitanja i potrošnje električne energije (kWh) u proteklim razdobljima, informacije o očekivanom datumu idućeg redovnog očitanja brojila te informacije o privremenim prekidima u opskrbi električnom energijom
  • Aplikacija Moj račun HEP-Toplinarstva -  namijenjena krajnjim kupcima toplinske energije, a omogućuje pregled stanja računa, zaduženja i uplata, trogodišnjeg obračuna potrošnje toplinske energije za potrebe izdavanja energetskog certifikata i godišnjih izvješća o poslovanju kupca toplinske energije
  • Moj račun HEP Plin - namijenjen svim kupcima HEP Plina
  • Web portal za dobavljače - namijenjen informiranju dobavljača društva HEP grupe o statusu njihovog poslanog e-računa.