EN
Rezultati natječaja za stipendije škol.god./akad.god. 2023./2024.

Rezultati natječaja za stipendije škol.god./akad.god. 2023./2024.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. objavila je 10. listopada 2023. godine Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. i Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024. na svojoj službenoj stranici www.hep.hr s mogućnošću prijave kandidata do 24. listopada 2023. godine (15 dana).
 
Pravovremeno pristigle prijave razmatrane su prema uvjetima i kriterijima iz natječaja.
 
Na temelju Odluke o prihvaćanju rezultata Natječaja za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. od 16. studenoga 2023. godine i Odluke o prihvaćanju rezultata Natječaja za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024. od 16. studenoga 2023. godine ispunjeni su uvjeti za dodjelu stipendija u sljedećim organizacijskim jedinicama društava HEP grupe:
 

Učeničke stipendije

Organizacijska jedinica
(buduće mjesto rada)

Predzavršni razred
(broj dodijeljenih stipendija)

Završni razred
(broj dodijeljenih stipendija)
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroslavonija Osijek (Osijek) - 6
Elektra Čakovec (Čakovec) - 2
Elektroprimorje Rijeka (Rijeka) - 1
Elektra Koprivnica (Koprivnica) - 2
Elektra Slavonski Brod (Slavonski Brod) - 4
Elektra Slavonski Brod, TJ Nova Gradiška (Nova Gradiška) - 1
Elektrodalmacija Split (Split) - 7
Elektra Bjelovar (Bjelovar) - 2
Elektra Bjelovar, TJ Križevci (Križevci) - 1
Elektra Zadar, TJ Benkovac (Benkovac) - 1
HEP-Proizvodnja d.o.o.
Proizvodno područje HE Jug, RHE Velebit (Obrovac) 2 -
Proizvodno područje HE Jug, GHE Miljacka (Oklaj) - 1
TE-TO Sisak (Sisak) - 3
UKUPNO 2 31


Studentske stipendije

Organizacijska jedinica
(buduće mjesto rada)
3. godina prijediplomskog studija
(broj dodijeljenih stipendija)
 
1. godina diplomskog studija
(broj dodijeljenih stipendija)
2. godina diplomskog studija
(broj dodijeljenih stipendija)
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektrodalmacija Split (Split) 1 - 4
Elektrodalmacija Split, TJ Hvar (Stari Grad) 1 - -
Elektrodalmacija Split, TJ Vis (Vis) 1 - -
Elektrodalmacija Split, TJ Ploče (Ploče) - - 1
Elektra Zadar (Zadar) - - 2
Elektra Zadar, TJ Nin (Nin) 1 - -
Elektra Vinkovci (Vinkovci) - 1 -
Elektra Karlovac (Karlovac) - 1 -
Elektra Križ, TJ Križ 2 (Ivanić-Grad) - - 1
Elektroslavonija Osijek (Osijek) - - 2
Elektra Slavonski Brod (Slavonski Brod) - - 1
Elektroprimorje Rijeka (Rijeka) - - 2
HEP-Proizvodnja d.o.o.
TE Rijeka (Kostrena) 1 - 2
TE Plomin (Plomin Luka) - 1 -
TE-TO Sisak (Sisak) - 1 -
HEP-PLIN d.o.o.
Sektor za distribuciju (Osijek) - - 1
UKUPNO 5 4 16

Svi kandidati prijavljeni na pojedini natječaj bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidat s Hrvatskom elektroprivredom sklopit će ugovor o stipendiranju kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Ugovorom stipendist ostvaruje financijsku potporu tijekom školovanja/studiranja te zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika na neodređeno vrijeme nakon stjecanja završne svjedodžbe / diplome, uz obvezu ostanka na radu u cijelosti u društvu / organizacijskoj jedinici (proizvodno područje, terenska jedinica) HEP grupe koja ga je stipendirala.
 
Ako koji od izabranih kandidata za dodjelu stipendije odustane od stipendije, izabrat će se sljedeći kandidat s rang-liste koji je udovoljio kriterijima natječaja, a prednost će ostvariti kandidat koji je ostvario veći broj bodova. Preostalim kandidatima koji su zadovoljili uvjete natječaja, a ne ostvare pravo na stipendiju u društvu / izabranoj organizacijskoj jedinici, ponudit će se eventualna nepopunjena mjesta u drugim društvima / organizacijskim jedinicama.
 
Zahvaljujemo svim kandidatima na prijavi i iskazanom interesu za stipendiju Hrvatske elektroprivrede.