EN
Raspored događanja

Raspored događanja

  • Do 30.04.2020. – Objava godišnjih rezultata poslovanja za 2019. godinu zajedno s Revizorskim izvješćem - Zbog poteškoća prouzrokovanih situacijom s bolesti COVID-19, a u skladu sa smjernicama HANFA-e i ESMA-e, rok za objavu izvještaja produžuje se za dva mjeseca, te će Hrvatska elektroprivreda u navedenom razdoblju objaviti izvješća.
 
  • Do 31.05.2020. – Prezentacija za investitore s osvrtom na objavljene rezultate poslovanja u 2019. godini  
 
  • Do 30.09.2020. – Objava rezultata poslovanja za prvo polugodište 2020. godine
 
  • Do 31.10.2020. – Prezentacija za investitore s osvrtom na objavljene rezultate poslovanja u prvom polugodištu 2020. godine