EN
Kontakt

Kontakt


Sektor korporativnih financija i riznice

Hrvatska elektroprivreda d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Tel: + 385 1 6322 339
Fax:+ 385 1 6321 883

e-mail:     ir@hep.hr

 
Kontakt