EN
Kontakt

Kontakt


Sektor za financije i riznicu

Hrvatska elektroprivreda d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB


e-mail:     ir@hep.hr
E-mail adresa namijenjena je komunikaciji Sektora za financije i riznicu Hrvatske elektroprivrede d.d. s investitorima i financijskim institucijama.
Kupce i korisnike usluga društava HEP grupe (HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP Elektra d.o.o., HEP Opskrba d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o. i HEP Plin d.o.o.), molimo da se u vezi s korisničkim pitanjima (primjerice ugovorima, računima, otvorenim stavkama, uplatnicama, reklamacijama, dostavom očitanja i sličnim) izravno obrate korisničkim službama u navedenim društvima prema podacima za kontakt, ovdje.

Upite vezane uz odnose s investitorima i financijskim institucijama možete postaviti i putem kontakt obrasca:
 
Kontakt