EN

Zimsko računanje vremena

23.10.2015.
Od nedjelje, 25. listopada 2015. godine, s povratkom na zimsko računanje vremena, električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi (NT)

.