EN
Zimsko računanje vremena 2017.

Zimsko računanje vremena 2017.

25.10.2017.
 U nedjelju 29. listopada u 3 sata započinje zimsko računanje vremena pomicanjem jednog sata unatrag. 

Povratkom na zimsko računanje vremena, električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi (NT).