EN
Zeleni barometar - brojčanik dnevnih i godišnjih količina ispuštanja ugljikovog dioksida

Zeleni barometar - brojčanik dnevnih i godišnjih količina ispuštanja ugljikovog dioksida

17.11.2016.
Na portalu Jutarnjeg lista, u suradnji s HEP-om, objavljen je Zeleni barometar, brojčanik koji bilježi dnevnu i godišnju količinu ugljikovog dioksida ispuštenog u atmosferu kao posljedicu ljudskih aktivnosti.

U prošloj godini u atmosferu je otišlo približno 52,7 milijardi tona ugljikovog dioksida nastalog ljudskim djelovanjem. Rast brojki na Zelenom barometru  može se usporiti odgovornijim ponašanjem industrija i zelenijim načinom života. Točno 4. studenoga na snagu je stupio Pariški sporazum o klimi, koji sve zemlje obvezuje da poduzmu konkretne mjere kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova. Time bi se trebalo ograničiti globalno zatopljenje i stvoriti preduvjeti za bolju, zdraviju i sigurniju budućnost.

Iako je Hrvatska svojim doprinosom ispuštanju CO2 u atmosferu minorna u odnosu na velike igrače, ta nas činjenica ne oslobađa i našeg dijela odgovornosti za budućnost planeta jer ćemo i mi, kao i ostale zemlje, u idućim desetljećima osjetiti posljedice globalnog zatopljenja. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu politika je Europske unije koju je prihvatila i Hrvatska.

Važan doprinos smanjenju emisije CO2 ima korištenje obnovljivih izvora energije. S udjelom OIE u bruto finalnoj potrošnji energije koji iznosi 27,9 posto, Hrvatska je već u ovom trenutku ostvarila svoj cilj postavljen u Strategiji energetskog razvoja do 2020. godine od 20 posto obnovljivih izvora energije do 2020. godine. Udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji električne energije povećao se od 2005. do 2014. godine s 35,8 posto na 45,3 posto.

Polazeći od svoje ključne uloge u sektoru električne energije u Hrvatskoj, HEP svoju razvojnu strategiju temelji na konceptu prelaska na niskougljično gospodarstvo. Ujedno, između ostalog i sudjelovanjem u projektu Zeleni barometar, podupire inicijative usmjerene edukaciji i podizanju svijesti u vezi s klimatskim promjenama.