EN
Web portal za dobavljače

Web portal za dobavljače

20.05.2019.
Za dobavljače koji društvima HEP grupe šalju e-račune od danas je dostupan web portal.

Putem Web portala za dobavljače, dobavljači za društva HEP grupe sada se mogu informirati o statusu pojedinih e-računa.

Web portalom eracuni.hep.hr  omogućeno je i pretraživanje e-računa i/ili određene definirane grupacije e-računa.

Više o elektroničkom računu za društva HEP grupe na https://www.hep.hr/nabava/elektronicki-racun/100.