EN
U elektrodistribucijsku mrežu u Varaždinskoj županiji uloženo 70 milijuna kuna

U elektrodistribucijsku mrežu u Varaždinskoj županiji uloženo 70 milijuna kuna

18.10.2021.
Predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić je prigodom posjeta Varaždinskoj županiji županu Anđelku Stričaku i predstavnicima lokalne samouprave s područja Županije predstavio investicijske projekte i planove HEP-Operatora distribucijskog sustava na području Elektre Varaždin.

HEP - Operator distribucijskog sustava je u razdoblju od 2018. do 2020. u projekte s ciljem povećanja sigurnosti opskrbe kupaca na području Varaždinske županije uložio 70,4 milijuna kuna. Predsjednik Uprave Barbarić sa suradnicima iz HEP ODS-a i Elektre Varaždin, župan Stričak i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj obišli su rekonstruiranu 35/10(20) kV trafostanicu Varaždin 1, kao najvažniju investiciju u spomenutom razdoblju, s ulaganjem od 10 milijuna kuna. TS Varaždin 1 ključni je objekt za napajanje čitavog južnog i dijela istočnog područja grada Varaždina i okolnih naselja. Na nju su priključeni značajni industrijski kupci kao što su pogoni Koke, Podravke, ciglane u Turčinu i drugi. Zbog važnosti objekta HEP ODS je pristupio rekonstrukciji trafostanice, koja se već pokazala opravdanom jer je ostvareno pouzdanije napajanje kupaca na širem području grada Varaždina.

"Zahvaljujem županu i županijskim službama, gradovima i općinama na području Županije na izvrsnoj suradnji. Na području Elektre Varaždin godišnje ulažemo više od 20 milijuna kuna. Sa sličnom razinom investiranja nastavljamo i u idućem razdoblju. U županiji smo aktivni i u ostalim djelatnostima pa su tako na Hidroelektrani Varaždin u tijeku pripreme za provedbu opsežne rekonstrukcije vrijedne 630 milijuna kuna. Najveći dio naših ukupnih investicija čini domaća komponenta, čime značajno doprinosimo razvoju lokalnog i nacionalnog gospodarstva", izjavio je Frane Barbarić.

Na području Elektre Varaždin u tijeku je realizacija niza projekata, od kojih se ističu revitalizacija dalekovoda Novi Marof – Varaždinske Toplice i polaganje kabela uz istočnu obilaznicu Novog Marofa. Najveći projekt Elektre Varaždin u idućem trogodišnjem razdoblju je revitalizacija 35 kV dalekovoda između TS 110/35/20 kV Nedeljanec i TS Novi Marof 2 u vrijednosti 7,8 milijuna kuna.

Smatram kako ne treba posebno naglašavati koliko je električna energija bitna za današnji moderan život. Veseli me svaka ovakva investicija, a ono što je bitno za naglasiti je da HEP zaista strateški prilazi vođenju tog sektora analizama i unaprijed predviđenim potrebama za normalnom opskrbom električne energije. Čestitam HEP-u na svim investicijama, a nas posebno veseli ova u Varaždinu“, izjavio je Anđelko Stričak.

U obilasku 10(20)/0,4 kV rasklopišta Trakošćan, gradonačelniku Lepoglave Marijanu Škvariću i predsjedniku Općinskog vijeća Općine Bednja Vladimiru Kramariću, predstavljene su aktivnosti HEP ODS-a koje se provode s ciljem povećanja pouzdanosti napajanja potrošača u zapadnom, odnosno pograničnom području Županije. Ove je godine završetkom polaganja srednjonaponskog kabela od rasklopišta Trakošćan do dalekovoda Voća omogućeno dvostrano napajanje dalekovoda Trakošćan i Voća.

U blizini rasklopišta, predsjednik Uprave HEP-a i župan Varaždinske županije pustili su u rad 300. HEP-ovu ELEN punionicu za električna vozila. Punionica snage 2x22 kW omogućava istodobno punjenje dvaju automobila, sa svim komercijalno dostupnim tipovima punjača, a punjenje je još uvijek besplatno. Projektom e-mobilnosti HEP potvrđuje ulogu ključnog subjekta u elektrifikaciji i dekarbonizaciji prometa u Hrvatskoj i pruža potporu razvoju turističkih destinacija u Hrvatskoj, poput dvorca i park šume Trakošćan.

U sklopu programa predsjednik Uprave HEP-a uručio je učenicima škola iz Varaždinske županije novčanu nagradu Imam žicu! u iznosu od 3.000 kuna. Riječ je o nagradi koja se od 1995. dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola, koji su postigli najbolje rezultate na državnim natjecanjima znanja iz matematike, fizike i elektrotehnike. Iz Varaždinske županije, nakon Zagreba, dolazi najveći broj dobitnika nagrade za školsku godinu 2020./2021., njih petero od ukupno 40 nagrađenih učenika. Nakon dodjele nagrade, sudionici svečanosti obišli su ove godine moderniziranu baždarnicu električnih brojila Elektre Varaždin, u koju je uloženo 2,5 milijuna kuna.

Autor fotografija: Damir Krajač/Cropix
 

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika