EN

Obavijest

Obavijest kupcima

 Za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe (NN 28/2021) određena je nova cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom.