EN

Obavijest

Obavijest kupcima

Poštovani kupci prirodnog plina!
Zbog značajnog povećanja cijena prirodnog plina na svjetskom tržištu koje su utjecale na povećanje dobavne cijene plina, HEP-Plin d.o.o. donio je odluku o prvom usklađenju cijene plina za sve kupce iz kategorije poduzetništvo koji nemaju zaključen ugovorni odnos u plinskoj 2021/2022. godini. Viša cijena plina obračunavati će se od 01. listopada 2021. godine i biti će podložna korekcijama na kvartalnoj razini.
Za sve upite i mogućnost sklapanja ugovora molimo da se obratite na našu adresu elektroničke pošte kontakt.hepplin@hep.hr ili popunite obrazac na našim web stranicama.
 Vaš HEP-Plin d.o.o.