EN
Obavijest o dostavi potvrda o ispravnosti plinskih trošila i dimnjaka

Obavijest o dostavi potvrda o ispravnosti plinskih trošila i dimnjaka

25.03.2020.
Uslijed trenutnog kriznog stanja koji je posljedica pandemije COVID-19 bolesti uzrokovane koronavirusom, prolongira se rok za dostavu potvrda o ispravnosti plinskih trošila i sustava za odvod produkata izgaranja (dimnjaka). Detalji u nastavku.

Krajnjim kupcima prirodnog plina koji nisu u propisanom roku dostavili potvrde o ispravnosti plinskih trošila i sustava za odvod produkata izgaranja (dimnjaka), poslan je dopis u kojem ih se poziva da isto učine do 15.04.2020. godine ili će im u suprotnom biti obustavljena isporuka plina.

Uslijed trenutnih okolnosti pandemije COVID-19 bolesti uzrokovane koronavirusom, gore navedeni rok se prolongira do uspostavljanja normalnog stanja pri čemu je potrebno napomenuti da krajnji kupci prirodnog plina pri tome troše isti na vlastitu odgovornost.