EN
Ažuriranje podataka o plinskim instalacijama i priključenim objektima

Ažuriranje podataka o plinskim instalacijama i priključenim objektima

29.06.2020.
HEP-Plin d.o.o. će u narednom razdoblju, počevši od 29.06.2020., provoditi postupak ažuriranja podataka o plinskim instalacijama i priključenim objektima za obračunska mjerna mjesta kupaca kategorije kućanstvo.


Postupak prikupljanja podataka zahvatit će područja sljedećih jedinica lokalne samouprave:
 • grad Beli Manastir
 • grad Belišće
 • grad Donji Miholjac
 • grad Valpovo
 • općina Bilje
 • općina Bizovac
 • općina Čeminac
 • općina Darda
 • općina Draž
 • općina Jagodnjak
 • općina Kneževi Vinogradi
 • općina Koška
 • općina Magadenovac
 • općina Marijanci
 • općina Petrijevci
 • općina Podravska Moslavina
 • općina Popovac
 • općina Viljevo
 
Izvođač ažuriranja podataka za potrebe HEP-Plina d.o.o. biti će tvrtka Elektromodul d.o.o., Osijek. Djelatnici izvođača dužni su prilikom pristupanja potrošaču predočiti valjanu identifikacijsku iskaznicu na kojoj je jasno naznačeno da se radi o vanjskom suradniku HEP-Plina d.o.o.
 
Molimo cijenjene potrošače za suradnju, te se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.