EN
Otpis potraživanja za električnu energiju za lipanj i srpanj

Otpis potraživanja za električnu energiju za lipanj i srpanj

08.07.2021.
Hrvatska elektroprivreda nastavlja s mjerama otpisa sukladno zaključcima Vlade Republike Hrvatske u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za lipanj i srpanj 2021.

Mjera otpisa potraživanja odnosi se na krajnje kupce iz kategorije kućanstvo na području gradova Petrinja, Glina, Sisak i Hrvatska Kostajnica te općina Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Dvor, Topusko, Gvozd, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Martinska Ves, Pokupsko i Kravarsko. Kupci obuhvaćeni otpisom potraživanja za lipanj i srpanj moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
  • da su bili nastanjeni u stambenim objektima kojima je dodijeljena oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina: N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja; N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja; PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled i PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije, a koji su obilježeni istaknutom crvenom odnosno žutom naljepnicom, te koji se nalaze u zamjenskom smještaju na navedenom području odnosno krajnjim kupcima na privremenom smještaju u kontejnerima i kontejnerskim naseljima;
  • da su korisnici ili su članovi njihovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.
Evidenciju dodijeljenih odgovarajućih oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina HEP ODS-u dostavlja Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, a podatke o korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike.