EN
Zaštita zraka i klimatske promjene

Zaštita zraka i klimatske promjene

Sukladno ciljevima Pariškog sporazuma i europske klimatske i energetske politike o povećanju udjela obnovljivih izvora, smanjenju emisija stakleničkih plinova i povećanju energetske učinkovitosti, HEP će do 2030. godine povećati udjel obnovljivih izvora energije s 35 na 50 posto. Taj cilj planira postići revitalizacijom, odnosno povećanjem snage i proizvodnje postojećih hidroelektrana, izgradnjom novih hidroelektrana i ulaganjima u ostale obnovljive izvore energije -  elektrane na šumsku biomasu, sunčane elektrane i vjetroelektrane te izgradnjom visokučinkovitih kombi-kogeneracijskih postrojenja.

Povećanjem udjela obnovljivih izvora te povećanjem energetske učinkovitosti smanjuje se potrošnja fosilnih goriva u HEP grupi – tekućih goriva, plina i ugljena. HEP grupa kontinuirano smanjuje emisije onečišćujućih tvari u zrak  i stakleničkih plinova iz svojih izvora, a u blizini HEP-ovih izvora uspostavljene su i mreže za praćenje kvalitete zraka.