EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

15.02.2018.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu HEP ODS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (u daljnjem tekstu Pravila o priključenju) koja je HEP ODS dužan donijeti sukladno odredbama članka 68.b stavka 1. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/13 i 102/15).
 
Pravilima o priključenju se osobito utvrđuje:
 • izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu,
 • izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu,
 • izdavanje elektroenergetske suglasnosti,
 • način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži,
 • uvjeti za ovlaštenog izvođača pridijeljenih poslova,
 • postupak priključenja,
 • postupak promjene na priključku,
 • postupak rješavanja žalbi,
 • obrasci dokumenata i ugovora,
 • upute sudionicima u postupku priključenja i promjena na priključku.
 
Pozivaju se zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na Pravila o priključenju, u priloženom obrascu, na adresu elektroničke pošte: 
ODS-Javna.Rasprava@hep.hr, počevši od 15. veljače do najkasnije 1. ožujka 2018. godine. U naslovu elektroničke poruke molimo navedite "Pravila o priključenju", a obrazac imenujte "Pravila_o_prikljucenju_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane strane.
 
Pravila o priključenju donosi HEP ODS, uz prethodno odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije, a konačni tekst Pravila o priključenju objavljuje se na internetskim stranicama HEP ODS-a.
Dokumenti:
 • prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (PDF), uz priloge (ZIP)
 • obrazac za javno savjetovanje (DOCX)