EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

24.05.2017.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu HEP ODS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz
 
Prijedlog Mrežnih pravila distribucijskog sustava

koja je HEP ODS dužan donijeti sukladno odredbama članka 40., točka 10. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/13 i 102/15).

HEP ODS je dužan provesti javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Mrežnih pravila distribucijskog sustava u trajanju od najmanje 15 dana.

HEP ODS donosi Mrežna pravila distribucijskog sustava uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije te ih je dužan na primjeren način javno objaviti.

Sve primjedbe, odnosno prijedloge izmjena i dopuna možete dostaviti na e-mail adresu: ODS-Javna.Rasprava@hep.hrod 24.05.2017. do 08.06.2017. godine.

U naslovu e-mail poruke molimo navedite " Mrežna pravila distribucijskog sustava", a obrazac imenujte "Mrezna_pravila_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

 

Dokumenti za preuzimanje:
  • Prijedlog Mrežnih pravila distribucijskog sustava (PDF)
  • Obrazac za primjedbe (DOC)