EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

16.06.2023.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja vezano uz izradu prijedloga Desetogodišnjeg (2024.-2033.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje.

Sukladno odredbama članka 72. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 111/21), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu HEP ODS) najkasnije do 30. rujna svake godine podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji na odobravanje ažurirani desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže. Pri izradi prijedloga desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže operator distribucijskog sustava savjetuje se sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 15 dana.

U desetogodišnjim planovima razvoja distribucijske mreže sagledava se:
  • Okruženje i gospodarska kretanja koja mogu utjecati na potrebu razvoja distribucijske mreže
  • Karakteristike postojeće distribucijske mreže, tj. stanje ključnih kategorija imovine
  • Pogonske okolnosti na mreži (promjene potrošnje električne energije i vršnog opterećenja, gubici i pouzdanost napajanja u distribucijskoj mreži)
  • Poslovni ciljevi tvrtke.
Temeljem važećih kriterija i metodologije planiranja razvoja te rezultata studija dugoročnog razvoja mreže distribucijskih područja oblikuje se plan razvoja i plan ulaganja po kategorijama imovine za naredno desetogodišnje razdoblje, s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje.

Svaki idući desetogodišnji plan razvoja temelji se na prethodnom desetogodišnjem planu, uz pomicanje horizonta planiranja za jednu godinu unaprijed.

U tijeku je postupak odobravanja Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje pri Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. Po ishođenju odobrenja, HEP ODS će službeno donesti Desetogodišnji (2023.-2032.) plan razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na prijedlog Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, koje će se uzeti u razmatranje prilikom izrade prijedloga Desetogodišnjeg (2024.-2033.) plana razvoja distribucijske mreže, na adresu elektronske pošte: ODS-Javna.Rasprava@hep.hrpočevši od 19. lipnja 2023. godine do najkasnije 5. srpnja 2023. godine. U naslovu elektroničke poruke molimo navesti "Desetogodišnji plan razvoja za razdoblje 2024.-2033.", a obrazac imenovati "Desetogodisni_plan_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane strane.

Nakon prethodno ishođenog odobrenja Hrvatske energetske regulatorne agencije, HEP ODS donosi desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže te ga, zajedno s rezultatima savjetovanja, javno objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Dokumenti za preuzimanje:
  • Prijedlog Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje (PDF)
  • Obrazac za primjedbe (DOC)