EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

18.10.2017.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu HEP ODS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (u daljnjem tekstu: Pravila NKO) koja je HEP ODS dužan donijeti sukladno odredbama članka 52. stavka 12. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/13 i 102/15).
 
Pravilima NKO utvrđuju se nadomjesne krivulje opterećenja karakterističnih skupina kupaca te način određivanja dijela ostvarenja opskrbljivača za obračunska mjerna mjesta kupaca koja nemaju izmjerenu krivulju opterećenja.
 
Pozivaju se energetski subjekti te zainteresirana javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na prijedlog Pravila NKO u priloženom obrascu na adresu elektronske pošte: ODS-Javna.Rasprava@hep.hr, počevši od 19. listopada do najkasnije 3. studenog 2017. godine. U naslovu elektronske poruke molimo navedite "Pravila NKO", a obrazac imenujte "PNKO_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 
Pravila NKO donosi HEP ODS, uz prethodno mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. te uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, a konačni tekst Pravila NKO objavljuje se minimalno 15 dana prije stupanja istih na snagu 01. siječnja 2018. godine.“

Prijedlog pravila NKO
Obrazac za javno savjetovanje