EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

30.10.2020.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.

Operator distribucijskog sustava dužan je, sukladno odredbama članka 52. stavka 12. Zakona o tržištu električne energije „Narodne novine“, broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19., provesti javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću.
 
Pravilima NKO koja donosi HEP ODS, uz prethodno mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. te uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, utvrđuju se nadomjesne krivulje opterećenja karakterističnih skupina kupaca, način određivanja dijela ostvarenja opskrbljivača za krajnje kupce čija obračunska mjerna mjesta nisu opremljena intervalnim brojilom te način određivanja predviđene potrošnje i predviđenih mjesečnih potrošnji za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje, za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem.
 
HEP ODS dužan je provesti javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravila NKO u trajanju od najmanje 15 dana.
 
HEP ODS dužan je javno objaviti Pravila NKO na svojim internetskim stranicama minimalno 15 dana prije stupanja istih na snagu, planirano 1. siječnja 2021. godine.
 
Pozivaju se energetski subjekti te zainteresirana javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na prijedlog Pravila NKO na adresu elektronske pošte: ODS-Javna.Rasprava@hep.hr,  počevši od 30. listopada do najkasnije 14. studenog 2020. godine.
 
U naslovu elektronske poruke molimo navedite "Pravila NKO", a obrazac imenujte "PNKO_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 
Dokumenti za preuzimanje:
  • Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PDF)
  • Obrazac za primjedbe (DOC)