EN
Obavijest dobavljačima HEP grupe

Obavijest dobavljačima HEP grupe

26.11.2018.
Članice HEP grupe od 1. prosinca 2018. zaprimat će e-račune.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/55/EU, sve članice HEP grupe će od 1.prosinca 2018. zaprimati e-račune po EU normi (2014/55/EU).

Podaci o članicama HEP grupe bit će objavljeni u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).

Više o elektroničkom računu za društva HEP grupe na https://www.hep.hr/nabava/elektronicki-racun/100.