EN

Novi broj HEP Vjesnika o novom vodstvu HEP-a, novim projektima, novim okolnostima u EU-u…

05.06.2013.
U ovom broju predstavljamo novog predsjednika Uprave Tomislava Šerića i člana mr. sc. Pericu Jukića, status projekata HEP-a, obveze i položaj u EU-u...

Iz ovog broja HEP Vjesnika ponajprije izdvojimo informacije o, za poslovanje HEP-a, odlučujućim događajima: promjenama u Upravi, potvrdi postojeće ocjene kreditnog rejtinga HEP-a i potpisanom Kolektivnom ugovoru za HEP grupu. Nadalje, objavljujemo rezultate Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2013., uz ocjenu da su strateški projekti HEP-a u tijeku među najvažnijima te donosimo pregled kapitalnih projekata u elektroenergetskom sektoru – onih koje planira HEP i ostalih koji su otvoreni za druge investitore. 

Osim informacije o dostavi dokumentacije HEP-a kvalificiranim ponuditeljima za dostavu obvezujućih ponuda za TE Plomin C te poruka novoutemeljene Udruge PlominCro o važnosti sudjelovanja domaće strojogradnje u Projektu, u napisu što valja znati o razvoju i izgradnji elektroenergetskog sustava (pre)poruka je: (barem) jedna elektrana u izvedbenom projektiranju, (barem) jedna elektrana u fazi izrade glavne opreme, (barem) jedna elektrana u građenju… 

No, izvedivost i isplativost zahvata određuju zahtjevne obveze o zaštiti okoliša, što potkrepljujemo napisom o prilagodbi europskim propisima i obvezama Republike Hrvatske u području zaštite okoliša. O tomu svjedoči i napis o opskrbi električnom energijom EU-a do 2050., jer promjenu energetske strukture EU-a i nadalje diktira zaštita klime.

Uoči ulaska u EU, iscrpnom analizom ekonomskih i energetskih pokazatelja pozicioniramo Hrvatsku i na europskoj elektroenergetskoj karti, odnosno HEP među elektroenergetske divove. 

Na našem terenu donosimo informacije o ostvarenim rekordnim proizvodnim rezultatima hidroelektrana Cetinskog sliva, započetoj drugoj fazi revitalizacije HE Zakučac, puštanju u rad rekonstruirane TS 35/10(20) kV Špišić Bukovica…zahvatima u toplinskom sustavu između dvije ogrjevne sezone.