EN
Javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.

Javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.

04.11.2021.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.

Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.

Detalji natječaja objavljeni su u Narodnim novinama 118/2021.