EN

HEP Vjesnik o Ombli, Plominu, Naturi 2000...

29.04.2013.
Ombla, Plomin, Natura 2000, pripreme za razdvajanje neovisnog operatora prijenosa - ključne su teme za budućnost HEP-a i hrvatskog elektroenergetskog sustava, a o kojima pišemo u ovom broju HEP Vjesnika.

Istekom roka za zaprimanje pitanja, mišljenja i komentara, 11. travnja, završen je postupak informiranja javnosti o Planu upravljanja bioraznolikošću područja HE Ombla i ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tijeku je obrada pitanja i primjedbi te priprema odgovora, koji će se objaviti na HEP-ovim internetskim stranicama.

Na zagrebačkom FER-u Hrvatski je ogranak CIGRÉ-a (Međunarodne konferencije za velike elektroenergetske sustave) održao Okrugli stol s temom TE Plomin C - elektroenergetski sustav, ekonomika i okoliš. Sudionici okruglog stola zaključili da je ugljen tehnološki, ekonomski i ekološki potpuno prihvatljivo gorivo i razuman izbor za buduću TE Plomin C. Na stranicama HEP Vjesnika prenosimo sažetke njihovih izlaganja.

Posljednjih tjedana u javnosti traju polemike o prijedlogu nacionalne ekološke mreže, koja će postati dio europske mreže Natura 2000. Primjena Nature, upozoravaju mnogi gospodarstvenici, onemogućit će izgradnju ili značajno produljiti postupak pripreme izgradnje novih infrastrukturnih objekata. Dok još prijedlog nije dostavljen na mišljenje Europskoj komisiji, ima mogućnosti da se, argumentirano, pojedina područja ne uključe u prijedlog Nature 2000.

U sklopu prilagodbe Trećem energetskom paketu EU, Glavna je skupština HEP-a d.d. donijela Odluku da se za razdvajanje operatora prijenosnog sustava odabire model neovisnog operatora prijenosa (ITO model). Izvješćujemo o pripremi uspostave novih međusobnih odnosa i ovlasti nad dijelovima elektroenergetskog sustava između vladajućeg društva HEP-a d.d., HEP Operatora prijenosnog sustava, HEP Operatora distribucijskog sustava i HEP Proizvodnje – temeljem jedinstvenog modela razgraničenja.