EN

HEP ne nudi ugovore o opskrbi električnom energijom obilaskom domova

30.06.2015.
U proteklih godinu dana HEP je zaprimio stotine pritužbi korisnika na postupanje prodajnih predstavnika drugih tržišnih opskrbljivača te stoga svim kupcima električne energije i građanima upućujemo ovu obavijest.

Brojni su primjeri postupanja osoba, koje se predstavljaju kao zaposlenici HEP-a i prikupljaju podatke o kupcu tako da traže uvid u račune, osobne isprave,  pristup brojilu i očitanje brojila, a zatim nude potpisivanje ugovora za opskrbu električnom energijom. Postoje i slučajevi da akviziteri nude ugovor, pozivajući se na poslovnu povezanost i dogovor s HEP-om. Stoga svim kupcima električne energije i građanima upućujemo sljedeću obavijest i upozorenje:

  • HEP ne angažira prodajne terenske predstavnike niti upućuje svoje zaposlenike u domove kupaca radi ponude ugovora o opskrbi električnom energijom.
  • Kupci koji koriste javnu uslugu opskrbe kao  univerzalnu  uslugu HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), ne moraju sklapati nove ugovore o opskrbi da bi i dalje imali urednu opskrbu električnom energijom.
  • Zaposlenici HEP-a ovlašteno obilaze domove kupaca isključivo radi očitanja mjernih uređaja i mogućih drugih poslova iz nadležnosti operatora distribucijskog sustava. Svi zaposlenici HEP ODS-a koji obilaze kuće i stanove imaju odgovarajuću službenu odoru i iskaznicu, koju su obvezni pokazati na zahtjev kupca.
  • HEP nema dogovor o zajedničkom tržišnom nastupu prema kupcima ni s jednim alternativnim opskrbljivačem.

Svakome tko smatra da je prevaren ili oštećen kod sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom, savjetujemo da detaljno prouči sve odredbe potpisanog ugovora i pripadajuće Opće uvjete (poslovanja) za opskrbu električnom energijom u kojima mora biti naveden i način raskida ugovora. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, svi kupci u roku od 14 dana imaju pravo raskinuti potpisani ugovor, bez objašnjenja ili plaćanja naknade.