EN
HEP najavio ulaganja u obnovljive izvore energije od prosječno milijardu kuna na godišnjoj razini

HEP najavio ulaganja u obnovljive izvore energije od prosječno milijardu kuna na godišnjoj razini

06.12.2018.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković pustio je u probni rad agregat B Hidroelektrane Ozalj 1, čime je obilježena 110. godišnjica rada te najstarije aktivne hidroelektrane u kontinentalnom dijelu Hrvatske. 

Predstavnici Hrvatske elektroprivrede upoznali su premijera i članove Vlade s planovima ulaganja u hidroelektrane i ostale obnovljive izvore energije koji će na godišnjoj razini prosječno iznositi milijardu kuna. HEP će do 2030. godine povećati udjel obnovljivih izvora energije s 35 na 50 posto. Taj cilj planira postići revitalizacijom, odnosno povećanjem snage i proizvodnje postojećih hidroelektrana, izgradnjom novih hidroelektrana te ulaganjima u ostale obnovljive izvore energije. U revitalizaciju hidroelektrana HEP planira uložiti ukupno oko 3,6 milijardi kuna, od čega je do danas uloženo oko 1,4 milijarde kuna, dok će do završetka revitalizacije 2028. godine uložiti još oko 2,2 milijarde kuna. Rezultat tog investicijskog ciklusa bit će dodatnih 160 megavata nove snage u hidroelektranama, što odgovara snazi jedne velike hidroelektrane koja bi bila šesta po veličini među postojećim HEP-ovim hidroelektranama. 

Nadalje, HEP je ove godine pokrenuo ulaganja i u ostale obnovljive izvore energije. U tijeku je natječaj za izgradnju Sunčane elektrane Cres, a pri kraju su pregovori o preuzimanju projekta u razvoju Sunčane elektrane Vis te još jedne sunčane elektrane i dva vjetroparka. Već u 2019. godini HEP će u sunčane i vjetroelektrane uložiti 600 milijuna kuna.

„Investicije u proizvodnju električne energije u Hrvatskoj, izravno doprinose povećanju nacionalnog BDP-a. Čestitam HEP-u na investicijama u revitalizaciju hidroelektrana u što će u idućih 10 godina uložiti 2,2 milijarde kuna.Posebice su važna i ulaganja od 600 milijuna kuna u 2019. godini u ostale obnovljive izvore energije, sunčane i vjetroelektrane u skladu sa nacionalnim ciljevima smanjenja emisija CO2.“, izjavio je Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 

Hidroelektrane su pouzdan i konkurentan izvor zelene energije i zato HEP veliku pozornost  posvećuje njihovoj modernizaciji i produljenju životnog vijeka. Iduće godine završit će se projekti revitalizacija hidroelektrana Zakučac, Dubrovnik i Fužine, nastaviti radovi na hidroelektranama Ozalj i Gojak te će započeti revitalizacija hidroelektrana Varaždin i Senj. 

„Uz revitalizaciju postojećih hidroelektrana, drugi je stup obnovljivog scenarija razvoja HEP-a izgradnja novih hidroelektrana, a treći izgradnja ostalih obnovljivih izvora. U tome smo ove godine napravili povijesni iskorak, preuzevši projekt Sunčane elektrane Cres, koju ćemo realizirati bez državnih poticaja. Za iduću godinu najavljujem pokretanje projekta Sunčane elektrane Vis te još nekoliko projekata sunčanih i vjetroelektrana, čija će realizacija označiti novu razvojnu fazu HEP-a“, izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.

Od 26 HEP-ovih hidroelektrana, u Karlovačkoj županiji se nalaze tri: HE Gojak, HE Lešće te HE Ozalj (HE Ozalj 1 i 2). HE Ozalj 1 je pod imenom „Munjara grada Karlovca" puštena u rad 1908. godine za potrebe rasvjete grada Karlovca i danas je najstarija hidroelektrana u kontinentalnom dijelu Hrvatske koja još uvijek proizvodi električnu energiju u izvornom objektu, koji ima status zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske. 

Prva etapa revitalizacije HE Ozalj 1, u sklopu koje je zamijenjena sekundarna oprema i generator A, završena je početkom 2018. godine, dok će treća etapa revitalizacije, u sklopu koje će se provesti zamjena agregata C, završiti u 2019. godini. Ukupna vrijednost sve tri etape revitalizacije HE Ozalj 1 iznosi 60 milijuna kuna i njenim završetkom ukupna snaga hidroelektrane povećat će se s 3,3 MW na 4 MW, što će omogućiti povećanje godišnje proizvodnje za 1 milijun kWh. Izvođač radova je konzorcij društava grupe Končar na čelu s tvrtkom Končar KET.

Osim revitalizacije HE Ozalj, HEP na području Karlovačke županije kontinuirano provodi i druga značajna ulaganja. U tijeku je projekt revitalizacije HE Gojak vrijedan 96 milijuna kuna, za koju vrijedi spomenuti da je u lipnju ove godine na krovu njene upravne zgradi u Ogulinu postavljena sunčana elektrana, jedna od četiri sunčane elektrane koje su ove godine instalirane na krovnim površinama zgrada u vlasništvu HEP-a. Kontinuirano se ulaže i u distribucijsku mrežu na području Karlovačke županije, gdje investicije HEP ODS-a na godišnjoj razini iznose više od 40 milijuna kuna.