EN

HEP nagradio najboljeg studenta smjera elektroenergetike u Osijeku

10.05.2011.
U velikoj dvorani Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, 10.svibnja ove godine, održana je svečana sjednica Fakultetskog vijeća, u povodu 33. godišnjice Elektrotehničkog fakulteta - Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

Kako je istaknuo u prigodnom obraćanju dekan ETFOS prof.dr.sc. Radoslava Galić - trenutno je na Fakultetu uposleno 143 djelatnika, 36 doktora znanosti, 13 magistara znanosti od kojih 10 redovitih profesora, 4 izvanredna profesora, 12 docenata, 10 predavača i viših predavača, 33 asistenta i viša asistenta, 11 znanstvenih novaka, 7 stručnih suradnika i 11 laboranata i viši laboranata te administrativna i tehnička podrška. U ovom trenutku na Fakultetu studira preko 2.200 studenata, a do sada je diplomirao 3.091 student. U nazočnosti rektorskog zbora, dekana, profesora, studenata i brojnih gostiju iz gospodarskog i političkog života i ove je godine upriličeno nagrađivanje za najbolje studente ovog fakulteta od strane gospodarskih subjekata koji usko surađuju s ETFOS. Tako je Danko Vidović, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike, smjer elektroenergetika, s prosjekom ocjena 4,91 – dobio nagradu Hrvatske elektroprivrede, koju mu je uručio doc. dr. sc. Damir Pečvarac, član Uprave za unaprjeđenje prijenosne i distribucijske djelatnosti i kvalitetu.