EN

Uljanik Brodogradilište - Frekvencijski pretvarač

U tvrtki Uljanik Brodogradilište d.d. provedena je nabava sustava napajanja broda i revitalizacija relejne zaštite.
 
Sustav napajanja broda
Za funkcioniranje broda (potrebe ispitivanja i rada brodskih sustava) potrebno je imati stabilan sustav napajanja s nominalnim režimima rada. Do sada se napajanje broda realiziralo brodskim sustavom što je dovodilo do velikih troškova, kako energenta tako i potrebom za češćim zahvatima održavanja.
Na osnovu usporedbe trenutnih troškova (gorivo) s predviđenim troškovima za vanjsko napajanje (el. energija), došlo se do zaključka da se nabavom frekventnog pretvarača dolazi do značajnih financijskih ušteda. Isto tako, korištenje frekventnog pretvarača dovodi do niza tehničkih i ekoloških prednosti.

Revitalizacija relejne zaštite
Isto tako, radi osiguravanja nesmetanog napajanja frekventnog pretvarača električnom energijom, potrebno je revitalizirati relejnu zaštitu u TS 35/10 kV Uljanik, kako ne bi došlo do ispadanja i prekida u radu uslijed zastarjele mehaničke relejne zaštite.

Projekt je završen u srpnju 2018. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika