EN

Elektro-Kontakt

S obzirom na veliku količinu toplinske energije koja se oslobađa pri radu kompresora, Elektro-Kontakt d.d. u suradnji s HEP ESCO-om proveo je sljedeće mjere energetske učinkovitosti:
  • ugradnja uređaja za iskorištavanje toplinske energije kompresora K3 za zagrijavanje potrošne tople vode u cjelogodišnjem režimu;
  • korištenje otpadne topline kompresora K4 u sezoni grijanja za predgrijavanje u sustavu radijatorskog kruga grijanja putem uređaja za povrat energije;
  • korištenje otpadne topline iz kompresora K5 i K6 za izravno ubacivanje toplog zraka u proizvodni pogon za potrebe grijanja pogona u ogrjevnoj sezoni.
 
Temperatura potrošne tople vode u spremniku PTV-a iznosi tijekom cijele godine oko 55°C.
Tijekom poboljšanja i unaprjeđenja sustava grijanja trebalo je voditi računa i o ograničenjima za provedbu gore navedenih mjera energetske učinkovitosti kao što su radni sati kompresora, visokotemperaturni režim rada sustava grijanja i potreba za tehnološkom parom tijekom zimskog i ljetnog perioda rada.
 
Da bi se dobila projektirana temperatura sustava grijanja, u ožujku 2016. zamijenjen je visokotemperaturni termostatski ventil s niskotemperaturnim termostatskim ventilom na ERU (Energy Recovery Unit) za kompresor K4.
 
Ukupna godišnja ušteda u toplinskoj energiji iznosi 825.396 kWh uz istovremeno smanjenje emisija CO2 od 247,62 t/god.

Jednostavni period povrata investicije, koje su posljedica ulaganja u energetsku učinkovitost, je 1,27 godina bez subvencije FZOEU (0,95 godina uz subvenciju FZOEU).

Projekt je završen u svibnju 2015. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika