EN

Pružne građevine - rasvjeta

Projektom modernizacije sustava rasvjete u centralnoj radionici tvrtke Pružne građevine d.o.o. u Zaprešiću energetski učinkovitom rasvjetom obuhvaćen je sustav unutarnje rasvjete u halama, uredskim i ostalim prostorima. Zamijenjen je i dio vanjske rasvjete koji nije prethodno moderniziran LED svjetiljkama.

Sustav rasvjete prije modernizacije temeljio se na starim tipovima svjetiljki koje karakterizira značajna svjetlotehnička neefikasnost te posljedično rasipanje svjetlosnog toka. Prevladavale su svjetiljke s T26 fluo cijevima snage 18 - 58 W s elektromagnetskim prigušnicama. U halama su bile postavljene industrijske svjetiljke sa živinim izvorima svjetlosti snage do 400 W. Na ostalim pozicijama bile su postavljene reflektorske i cestovne svjetiljke sa živinim, natrijevim halogenim i metal-halogenim izvorima svjetlosti.

Osim što u dijelu prostora nisu bile zadovoljene normirane svjetlotehničke vrijednosti u pogledu rasvijetljenosti radnih površina, postojeće svjetiljke su bile dotrajale i energetski neučinkovite.
Ukupna instalirana snaga sustava unutarnje rasvjete, s uključenim gubicima na predspojnim napravama, bila je 183,45 kW, a godišnja potrošnja procijenjena je 342.239 kWh.

Scenarijem modernizacije predviđena je ugradnja 1.199 novih svjetiljki s LED izvorima. Ukupna instalirana snaga nakon modernizacije je 62,92 kW, a potrošnja električne energije 111.586 kWh godišnje.

Provedbom Projekta ostvaruju se uštede od 230.653 kWh godišnje. Instalirana snaga smanjena je za 120,53 kW, odnosno preko 65%. Osim ušteda na troškovima električne energije, značajne uštede mogu se očekivati i na troškovima održavanja sustava rasvjete.

Ukupna vrijednost projekta je 1.820.812,26 kn bez PDV-a, a ukupne godišnje uštede iznose 309.924,59 kn bez PDV-a. Period povrata investicije je 5 godina i 11 mjeseci. Projekt je završen u rujnu 2020. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika