EN

MM klaonica, prerada i prodaja mesa, Milivoj Medven

Temeljna djelatnost tvrtke Milivoj Medven je multidisciplinarna, a vezana uz pripremu i prodaju mesa i mesnih prerađevina, za što je u proizvodnom procesu potrebno osigurati znatne količine sanitarne tople vode.
Cilj projekta je primjenom mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije smanjiti potrošnju loživog ulja u kotlovnici za zagrijavanje vode koja se koristi u pogonima tvrtke.
 
Projektom je predviđeno korištenje otpadne topline iz hladnjača, koja se predaje sanitarnoj toploj vodi u akumulacijskim spremnicima. Prije izvedbe projekta ta se toplina ispuštala u zrak u okolici. Da bi se povećao udjel “besplatne toplinske energije“, sustav je dograđen solarnim kolektorskim poljima.
 
Primjenom moderniziranog sustava pripreme sanitarne tople vode, pogoni tvrtke ostvarivati će godišnje uštede na razini 326.529,00 kuna koje će kroz razdoblje od 4,8 godina isplatiti cjelokupnu investiciju.

Provedbom Projekta ostvaren je cilj smanjenja potrošnje od 86 600 l/god loživog ulja, koje zagrijava približno 9 500m³ sanitarne vode. Nakon implementacije predviđene su uštede u razini 73.890 l/god ili, gledano prostorno, 85% prijašnje potrošnje. Posljedica smanjene potrošnje loživog ulja je smanjenje emisije stakleničkih plinova za 192 t/godišnje.

Projekt je završen u prosincu 2010. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika