EN

Mesna industrija Ravlić - rasvjeta

Projektom modernizacije sustava rasvjete u proizvodnim pogonima Mesne industrije Ravlić energetski učinkovitom rasvjetom obuhvaćena je rasvjeta u upravnim prostorima i proizvodnim pogonima te sustav vanjske rasvjete. Projektom modernizacije ugrađeno je 1.408 novih LED svjetiljki.

Sustav unutarnje rasvjete prije modernizacije temeljio se na svjetiljkama s fluo-cijevima (FC 120, FC 150), vodotijesnim svjetiljkama 2x36 W, 1x58 W i 2x58 W te industrijskim visilicama snage 250 W i 400 W. Sustav vanjske rasvjete se sastojao od svjetiljaka sa žaruljama snage 250 W, svjetiljaka sa žaruljama snage 150 W, svjetiljaka snage 125 W koje osvjetljavaju parkirališta te pristupne puteve proizvodnih pogona. Sustav rasvjete upravne zgrade društva se sastojao od downlightera snaga 2x26 W, nadgradnih svjetiljaka s fluokompaktnim žaruljama snage 2x26 W te uredskih svjetiljaka snage 4x18W.

Osim što u dijelu prostora nisu bile zadovoljene normirane svjetlotehničke vrijednosti u pogledu rasvijetljenosti radnih površina, postojeće svjetiljke su bile dotrajale i energetski neučinkovite.Ukupna instalirana snaga sustava unutarnje i vanjske rasvjete postrojenja, s uključenim gubicima na predspojnim napravama bila je 94,47 kW, a godišnja potrošnja se procjenjuje na 301.954 kWh.

Provedenim projektom modernizacije rasvjete postiže se ušteda u potrošnji električne energije od 177.224 kWh godišnje, ušteda u troškovima održavanja i smanjenje instalirane snage sustava rasvjete od 55,06 kW.

Ukupna vrijednost projekta je 386.837,33 kn bez PDV-a, a ukupne godišnje uštede iznose 135.583,44 kn bez PDV-a. Period povrata investicije je 2 godine i 11 mjeseci. Projekt je završen u studenom 2020. godine.