EN

Brodogradilište Viktor Lenac

U Brodogradilištu Viktor Lenac d.d. izvedena je modernizacija proizvodnje i distribucije toplinske energije za potrebe grijanja i pripreme potrošne tople vode.
Izvedeni radovi odnose se na uspostavu toplovodnog sustava pripreme i distribucije toplinske energije umjesto dosadašnjeg parnog sustava i to za potrebe napajanja toplovodnih potrošača priključenih direktno na glavnu kotlovnicu te za potrošače iz toplinskih podstanica TOST 1 i TOST 3.

Dodatno je u sklopu projekta izvršena modernizacija sustava grijanja u zoni pokrivanja nekadašnje toplinske podstanice TOST 2 Mala (Stara) Martinšcica i to uspostavom sustava grijanja putem dizalice topline i električnih kotlova.

Navedena modernizacija obuhvaća prema gore spomenutom sljedeće:
1. uspostavu toplovodnog sustava za opskrbu potrošača u toplinskim podstanicama TOST 1 i TOST 3 i toplovodnih potrošača napajanih direktno iz kotlovnice,
2. iskorištenje otpadne topline kompresora,
3. uspostavu centralnog nadzornog upravljačkog sustava – CNUS,
4. obnovu i unaprijeđenje sustava grijanja zone Mala (Stara) Martinščica uspostavom grijanja putem sustava dizalice topline i električnih kotlova.

Ukupna godišnja ušteda u toplinskoj energiji iznosi 1.622.146 kWh. Jednostavan period povrata iznosi 5,1 godinu.

Radovi su izvedeni tijekom 2016. godine i dio su opsežne rekonstrukcije toplinskog sustava koja je izvedena u predmetnom brodogradilištu u sklopu projekta energetske učinkovitosti.
Projekt je završen u prosincu 2016. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika