EN

Petrokemija

Projekt energetske učinkovitosti u Petrokemiji d.d., u Kutini, uključivao je izvedbu mjera energetske učinkovitosti na sustavu elektromotorne crpke za dobavu sirove vode (C. S. PAKRA), elektromotornog ventilatora primarnog zraka za loženje parnih kotlova (ENERGANA), elektromotorima ventilatora rashladnih tornjeva (VODE-2) i na sustavu cestovne rasvjete, a sve u svrhu smanjenja ukupne potrošnje električne energije.
 
Ugradnjom frekvencijskog pretvarača na motor crpke u crpnoj stanici regulacija protoka vršiti će se regulacijom protoka pumpe umjesto prigušnim ventilom. Trenutno motor konstantno radi na nazivnom opterećenju te je prepoznat velik potencijal za uštedu. Analizom raspoloživih podataka (potreban protok vode i potrošnja el. energije) došlo se do iznosa uštede od oko 968.000,00 kWh godišnje.
 
Ugradnjom frekvencijskog pretvarača na motor ventilatora primarnog zraka za loženje kotla regulacija protoka vršiti će se regulacijom okretaja ventilatora umjesto prigušenjem (zaklopkom). Analizom raspoloživih podataka (potreban protok zraka i potrošnja el. energije) došlo se do iznosa uštede od oko 2.000.000,00 kWh godišnje.
 
Ugradnjom frekvencijskih pretvarača na dva motora ventilatora rashladnih tornjeva regulacija protoka vršiti će se regulacijom okretaja umjesto ručnim uključivanjem i isključivanjem pojedinih ventilatora. Analizom raspoloživih podataka (režimi rada sustava i potrošnja el. energije) došlo se do iznosa uštede od oko 340.000,00 kWh godišnje.
 
U ovoj fazi moderniziran je i manji dio sustava vanjske rasvjete. Ugrađeno je 75 LED cestovnih svjetiljki i 15 svjetiljki u EX izvedbi. Postojeće svjetiljke pojedinačne nazivne snage 250 W zamijenjene su novim LED svjetiljkama pojedinačne nazivne snage 68 W.
 
Ovim investicijama u mjere energetske učinkovitosti postižu se uštede u potrošnji električne energije od oko 3,3 GWh godišnje, uz period povrata investicije od dvije godine.
 
Analitika na ekranu sustava ESCO Monitor®
 
Pored modernizacije elektromotornih pogona i rasvjete uspostavljeno je i daljinsko očitanje energenata te instaliran i ESCO Monitor®, kao podrška pri uvođenju sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001. ESCO Monitor® je računalno poslovni sustav za gospodarenje energijom koji omogućava uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije.

Projekt je završen u rujnu 2017. godine.
 

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika