EN

Kompenzacija jalove energije - Labin

Mjera kompenzacije jalove energije ostvaruje se ugradnjom uređaja za kompenzaciju u pogonima, koji za rad trebaju veće količine jalove energije, a crpe ju iz distribucijske mreže. Budući da jalova energija nepotrebno opterećuje mrežu, njeno korištenje se dodatno naplaćuje ako joj je vrijednost veća od 1/3 utrošene radne energije. Ugradnjom uređaja za kompenzaciju jalove energije sprečava se prijenos jalove energije mrežom, odnosno jalova energija se stvara u neposrednoj blizini. Implementacijom te mjere smanjuje se opterećenje distribucijskog sustava, a korisniku se omogućuje smanjenje potrošnje jalove energije te ostvarenje izravne financijske uštede.
 
Pilot projekt uspostave sustava kompenzacije jalove energije obuhvatio je dva subjekta s područja Labinštine - tvrtku De Persico d.o.o. iz Rapca i tvrtku Sedia d.o.o. iz Labina.
 
Projekti su uključili ugradnju uređaja za kompenzaciju s kompenzacijskim baterijama ukupne kompenzacijske snage 47,5 kVArh-a, čime je HEP ESCO omogućio ostvarenje ukupne godišnje uštede od 14.000,00 kuna.

Rezultati Projekta pokazali su iznimnu isplativost implementacije spomenute mjere s vrlo brzim povratom investicijskog ulaganja, u roku manjem od tri godine.
Projekt je završen u prosincu  2008. godine.