EN

Oprema-Intercom - rasvjeta

U proizvodnim pogonima tvrtke Oprema-Intercom d.o.o. provedena je modernizacija sustava rasvjete energetski učinkovitom rasvjetom.

Postojeće stanje sastojalo se od 78 industrijskih svjetiljaka i 13 vanjskih svjetiljaka. Osim što u dijelu prostora nisu bile zadovoljene normirane svjetlotehničke vrijednosti u pogledu rasvijetljenosti radnih površina, postojeće svjetiljke su bile dotrajale i energetski neučinkovite.

Ukupna referentna instalirana snaga navedenih svjetiljaka, s uključenim gubicima na predspojnim napravama je 23,38 kW, a godišnja potrošnja se procjenjuje na 81.351,83 kWh.

Modernizacija rasvjete dovela je do uštede u potrošnji električne energije od 31.153,22 kWh/god, značajnih ušteda u troškovima održavanja te smanjenja instalirane snage sustava rasvjete od 8,97 kW.
 
Ukupna vrijednost projekta je 234.133,71 kn bez PDV-a, a ukupne godišnje uštede iznose 32.827,58 kn bez PDV-a. Period povrata investicije je 7 godina. Prokekt je završen u prosincu 2020. godine.


 

Fotogalerija

Slika