EN

Industrija

HEP ESCO – ekološka budućnost industrije

HEP ESCO projekti energetske učinkovitosti, osim izravne financijske koristi i povećanja konkurentnosti industrije, svjedoče o brizi za zaštitu okoliša i o društveno odgovornom poslovanju. Tim HEP ESCO-a spreman je analizirati potrošnju energije svakog industrijskog objekta te predložiti mjere koje se izvode najčešće u nekoliko faza pa korisnik sam može odlučiti što i kad želi učiniti. HEP ESCO, kao i sve više poslovnih ljudi u svim sektorima industrije, posluje odgovorno i misli zeleno.

Projekti  energetske  učinkovitosti  po ESCO modelu  provedeni su u privatnom sektoru:  Alstom Hrvatska d.o.o., Karlovac; Sladorana Županja d.d.; Kompenzacija Labin - De Persico d.o.o. iz Rapca i  Sedia d.o.o. iz Labina; MM klaonica, prerada i prodaja mesa Milivoj Medven d.o.o.; ELKA d.o.o., Zagreb; PPK Karlovačka mesna industrija d.d.; Elektro-Kontakt d.d., Zagreb; Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka; Uljanik Brodogradilište d.d. Rijeka; 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka; AquafilCRO d.o.o. Oroslavlje; Petrokemija d.d. Kutina; Ciglana Cerje Tužno d.o.o.; Bio energana Bjelovar; Mesna industrija Ravlić; Pružne građevine d.o.o., Zaprešić; Oprema-Intercom d.o.o.