EN

PPK Karlovačka mesna industrija

Projekt primjene mjera energetske učinkovitosti u tvrtki PPK Karlovačka mesna industrija d.d. (Karlovac) još je jedan u nizu uspješno izvedenih ESCO projekata energetske učinkovitosti u industriji. Provedene mjere energetske učinkovitosti uključivale su ugradnju sustava rekuperacije otpadne topline kondenzacije iz postojećih rashladnih sistema za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode (PTV) koja se koristi za preradu i proizvodnju u PPK Karlovac.

U sklopu projekta ugrađen je i sustav automatske regulacije koji korisniku, osim upravljanja i regulacije, omogućuje i praćenje potrošnje preko ugrađene mjerne opreme.
Nakon provedbe projekta veći dio toplinske energije potrebne za zagrijavanje tehnološke vode i pripreme PTV-a dobivat će se iz rashladnih agregata, a toplinska će se energija prema potrebi nadomještati iz kotlovnice. Na taj način osigurava se i sigurnost opskrbe toplinske energije.

Planirana godišnja ušteda iznosi oko 138.000 m3 plina, što predstavlja smanjenje od 18% ukupne potrošnje plina na godišnjoj razini, uz istovremeno smanjenje emisija CO2 od 262,2 t/god. Povećanjem energetske učinkovitosti na sustavu pripreme PTV-a tvrtka će ostvariti godišnje uštede na razini 488.952 kn (bez PDV-a), što će kroz razdoblje od 5 godina isplatiti cjelokupnu investiciju.

Projekt je završen u studenom 2014. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika