EN

Doneseni novi Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

04.08.2015.
Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 85/2015 od 1. kolovoza 2015. godine. Novi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. listopada 2015. godine.

Tekst Općih uvjeta dostupan je ovdje.