EN
Distribucijske teme u središtu HEP Vjesnika

Distribucijske teme u središtu HEP Vjesnika

16.06.2016.
U 288. broju HEP Vjesnika, uz ostale aktualne teme u vezi s različitim djelatnostima HEP grupe, u središtu je distribucijska djelatnost s naglaskom na realizirane i planirane investicije u sustav za distribuciju električne energije.

HEP Vjesniku predstavljamo Desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže (2016.-2025.) s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, na koji je Upravno vijeće HERA-e u travnju ove godine dalo suglasnost i koji je odlukom direktora HEP Operatora distribucijskog sustava Željka Šimeka početkom svibnja postao  operativan.

Plan sadrži mjere koje jamče razvoj distribucijske mreže na način da se ispune razumni zahtjevi za distribucijom električne energije, adekvatan pristup mreži za postojeće i buduće kupce te proizvođače električne energije priključene na distribucijsku mrežu, a utemeljen je na postojećem i predviđenom opterećenju sustava i potrošnji električne energije, navodi se u suglasnosti HERA-e.

Ocijenjeno je da su Planom napravljeni značajni iskoraci u odnosu na prethodne, jer je, uz ostalo, u jedinstvenom dokumentu predstavljen desetogodišnji plan razvoja s detaljnom razradom planiranih ulaganja za prvo trogodišnje razdoblje, priložena je analiza utjecaja trogodišnjeg plana investicija na visinu naknade za distribuciju i detaljni popis planirane izgradnje zajedničkih transformatorskih stanica TS 110/x (usklađen s desetogodišnjim planom Hrvatskog operatora prijenosnog sustava).

U HEP Vjesniku predstavljeni su i najznačajniji realizirani investicijski projekti HEP ODS-a, kao što su trafostanice Ferenščica, značajna za kvalitetu napajanja istočnog dijela Zagreba, zone intenzivne sadašnje i buduće izgradnje, zatim četiri velike obnovljene trafostanice na bjelovarskom području, važne za sigurniju opskrbu tog dijela Hrvatske te podmorski kabel za otoke Lopud i Šipan čijim je polaganjem završen 40 milijuna kuna vrijedan investicijski ciklus HEP ODS-a u podmorsku kabelsku infrastrukturu na Elafitima.