EN

Dan Hrvatske elektroprivrede

30.08.2011.
U nedjelju 28. kolovoza Hrvatska elektroprivreda napunila je 116 godina. Naime, na taj je dan, 1895. godine ostvaren prvi izmjenični elektroenergetski sustav na tlu Hrvatske.

Tada je na slapovima rijeke Krke proradila prva javna hidroelektrana primjenom sustava izmjeničnih struja, a električna energija proizvedena u Krki (kasnije Hidroelektrana Jaruga), prenosila se do grada Šibenika 11 kilometara dugim dvofaznim dalekovodom te preko razdjelne mreže distribuirala po gradu za potrebe javne rasvjete. Zato se ovaj pothvat smatra prvim elektroprivrednim sustavom na tlu Hrvatske i "zametkom" Hrvatske elektroprivrede. Taj hrvatski i šibenski sustav proradio je samo dva dana nakon najpoznatije i prve hidroelektrane Niagara Falls. Tako je, zahvaljujući svojim vizionarima, Hrvatska stala uz bok razvijenim zemljama koje su u to vrijeme započele razvoj elektroprivrednih sustava.