EN

Aplikacija Moj račun za kupce HEP Plina

12.07.2012.
Od danas je na internetskoj stranici HEP-Plina dostupna aplikacija Moj račun, namijenjena kupcima HEP-Plina d.o.o.

HEP-Plin d.o.o. koji prirodnim plinom opskrbljuje kupce na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, od danas svojim kupcima pruža novu uslugu - on-line uvid u stanje računa za prirodni plin, putem aplikacije Moj račun.

Nakon registracije kupci imaju mogućnost pregleda računa i uplata, ispisa zadnjeg računa, dostave očitanja brojila, pregleda očitanja i potrošnje u prethodnom razdoblju.

Aplikacija je pregledna i jednostavna za korištenje. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, a pristup aplikaciji Moj račun moguć je samo kupcima HEP-Plina.

Svoje komentare, upite i moguće prijedloge za poboljšanje aplikacije možete uputiti na e-mail adresu: opskrba.hepplin@hep.hr

Aplikacija je postavljena na internetskoj stranici HEP-Plina https://www.hep.hr/plin, a moguće joj je pristupiti (uz već ranije postavljenim aplikacijama Moj račun za kupce HEP ODS-a i HEP Opskrbe) i preko početne stranice HEP grupe.