EN

25 godina HEP-a kao javnog poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske

26.07.2015.
Sabor Republike Hrvatske je 26. srpnja 1990. izglasao prihvaćanje Zakona o elektroprivredi, kojim je, između ostalog, osnovana Hrvatska elektroprivreda.

U članku 8. Zakona o elektroprivredi stoji: “Radi proizvodnje, prijenosa, distribucije električne energije i upravljanja elektroenergetskim sustavom, trajne i sigurne opskrbe potrošača kvalitetnom električnom energijom, gospodarskog razvoja Hrvatske, ostvarivanja tehničko-tehnološke cjeline elektroprivredne djelatnosti, stabilnosti elektroenergetskog sustava u cjelini ili pojedinim dijelovima, Sabor Republike Hrvatske osniva javno poduzeće pod tvrtkom “Hrvatska elektroprivreda”.

Time je u jedno poduzeće okupljeno 119 dotad samostalnih elektrogospodarskih subjekata koji su dotad bili udruženi u Zajednicu elektroprivrednih organizacija Hrvatske (ZEOH). HEP je ujedno prekinuo sve poslovne veze sa Zajednicom jugoslavenske elektroprivrede (JUGEL) i nakon međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, uključio se u punopravno članstvo međunarodnih strukovnih asocijacija kao što su UCPTE, CIGRÉ, IAEA, UNIPEDE; EURELECTRIC itd.

Važnost novog jedinstvenog ustroja Hrvatske elektroprivrede pokazala se vrlo brzo. Tijekom Domovinskog rata HEP je neprestano osiguravao električnu energiju stanovništvu Hrvatske. Nakon ratnih razaranja radnici HEP-a su odmah pristupali obnovi ili provizornim rješenjima da se opskrba električnom energijom može nastaviti. 

Nakon jubilarnih 25 godina postojanja i razvoja u samostalnoj Hrvatskoj, Hrvatska elektroprivreda sada je grupa trgovačkih društava koja se primarno bave elektroenergetskim djelatnostima, ali i ostalim djelatnostima na tržištu toplinske energije i plina, energetskom učinkovitošću, telekomunikacijama...  S oko 10 tisuća radnika, više od dva milijuna kupaca i s godišnjim prihodom većim od 13,5 milijardi kuna, HEP grupa se i dalje razvija, u skladu s potrebama kupaca u Hrvatskoj i zahtjevima jedinstvenog europskog tržišta energije.