EN
Elektroslavonija Osijek

Elektroslavonija Osijek


Besplatni info telefon: 0800 300 408


 
Za opće informacije, prigovore i zahtjeve koristite e-mail adresu: info.dposijek@hep.hr

 

Sjedište

Adresa: Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 31 000 Osijek
Telefon za pozive iz inozemstva: 031 243 385
Dežurni: 031 24 32 43

 

Radno vrijeme:

Šalter za korisnike: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: 7:00 – 14:30
srijeda: 7:00 – 18:00
 

Terenska jedinica Đakovo

Adresa: A .Starčevića 17, 31 400 Đakovo
Telefon: 031 61 66 00
Dežurni: 031 243 243
Dostava očitanja: 031 61 66 00, 
031 61 66 01 

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike:  7:00 – 14:30

Terenska jedinica Našice

Adresa: Sokolska 1, 31 500 Našice
Telefon: 031 61 97 00
Dežurni: 031 243 243
Dostava očitanja: 031 61 97 38,
031 619 700

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike:  7:00 – 14:30

Terenska jedinica Orahovica

Adresa: Ivana Zajca 1a, 33 515 Orahovica
Telefon: 033 67 31 46
Dežurni: 031 243 243
Dostava očitanja: 033 67 31 46

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike:  7:00 – 14:30

Terenska jedinica Donji Miholjac

Adresa: Kolodvorska 147, 31 540 Donji Miholjac
Telefon: 031 63 11 11
Dežurni: 031 243 243
Dostava očitanja: 031 63 16 09

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike:  7:00 – 14:30

Terenska jedinica Valpovo

Adresa: Osječka 16, 31 550 Valpovo
Telefon: 031 243 650
Dežurni: 031 243 243
Dostava očitanja: 031 24 36 61,
031 24 36 62

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike:  7:00 – 14:30

Terenska jedinica Beli Manastir

Adresa: Kralja Zvonimira 69, 31 300 Beli Manastir
Telefon: 031 79 08 00
Dežurni: 031 243 243
Dostava očitanja: 031 79 08 17,
031 79 08 20

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike:  7:00 – 14:30

Informacije o postupku podnošenja prigovora i reklamacija možete pronaći na Prigovori i reklamacije.